حمایت از بخش خصوصی توسعه صادرات محصولات کشاورزی را بدنبال دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : حمایت از بخش خصوصی رونق تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را بدنبال دارد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل