آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیاست

«عبدالحمید زاهدی» گفت: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیاست و با حضور غیر قانونی در برخی کشورهای منطقه مقررات بین‌المللی و حقوق بشر را زیر پا گذاشته و تنها به فکر غارت منابع آن‌هاست.
ارسال شده توسط ساجد | متن کامل