چهارمین جلسه کمیته فرهنگی و تبلیغاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار شد

چهارمین جلسه کمیته فرهنگی و تبلیغاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور شهریار پرهیزکاری معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و اعضای این کمیته در دستگاه های اجرایی استان در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تشکیل شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل