اطلاعیه ثبت نام اینترنتی جذب مشمولان امریه خدمت وظیفه عمومی (قوه قضاییه)

سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان قزوین گفت: ثبت نام اینترنتی مشمولان امریه خدمت وظیفه عمومی از تاریخ ۹۸/۱/۳۰ به مدت ۳ روز آغاز می شود.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل