دانشنامه حقوقی/ رسیدگی به تخلفات پزشکی در کجا انجام می‌شود؟

رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است. البته رسیدگی به جرائم پزشکی در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل