رئیس کل دادگستری قزوین خبر داد: اعطاء مرخصی تشویقی به زندانیان به مناسبت اعیاد شعبانیه

رئیس کل دادگستری استان قزوین از اعطای مرخصی تشویقی به زندانیان واجد شرایط به مناسبت اعیاد ماه شعبان المعظم خبر داد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل