دیدار صمیمانه اولین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با حجت الاسلام حسینی و جمعی از همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین

علیرضا هنربخش اولین مدیرکل فرهنگ و ارشا اسلامی استان قزوین با حجت الاسلام حسینی مدیرکل این اداره کل و جمعی از همکاران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در دیداری صمیمانه به گفتگو نشست.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل