مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین: احیاء دانشگاه فرهنگ و هنر قزوین ضرورت هنری شهر است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای فعالیت جدی دانشگاه فرهنگ و هنر استان قزوین گفت: احیاء دانشگاه فرهنگ و هنر قزوین ضرورتی هنری و جدی برای شهر و علاقمندان به فرهنگ و هنر استان قزوین است.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل