کشت نایلونی توسعه پایدار کشاورزی شهرستان بویین زهرا را با خطر مواجه ساخته است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: باقی ماندن نایلون در اراضی کشاورزی ، کاهش حاصلخیزی خاک را به همراه دارد و توسعه پایدار کشاورزی شهرستان را با خطر جدی مواجه ساخته است.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل