تکمیل زنجیره تولید اولویت اجرای طرح های کشاورزی است

رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی اولویت اجرا و جذب سرمایه گذار در این بخش است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل