تعاون روستایی می توانند در رونق تولید بخش کشاورزی نقش آفرین باشند

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : تعاونی های روستایی می توانند در رونق تولید بیشتر در بخش کشاورزی نقش موثری داشته باشند .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل