دادستان قزوین: تامین تجهیزات و امکانات برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: تامین تجهیزات و امکانات برای مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ ضروری است و باید دستگاه های متولی برنامه ریزی و هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل