استاندار قزوین: هنر فضای جامعه را تلطیف می کند

زاهدی در نشست با هنرمندان قزوینی: مهمترین خاصیت هنر این است که جامعه را تلطیف و به انسان ها، آرامش می دهد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل