۱۴۰ هزار نفر از برنامه های دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی بازدید کردند

محمد درافشانی، رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین، گفت:۱۴۰ هزار نفر از شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی از برنامه های دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدالسلطنه و دولتخانه صفوی بازدید کردند.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل