هنر و باورهای دینی با فرهنگ مردم قزوین عجین شده است

استاد محمد علی ساربان در دیدار هنرمندان با استاندار قزوین بر ضرورت حمایت از هنرمندان تاکید کرد. وی تأکید کرد: تقاضا دارم که استاندار هنر دوست شهرمان از حضور خود در قزوین برای ما یک سالن تئاتر به یادگار بگذارند که قابلیت اجرای تئاتر، نمایش فیلم و اجرای موسیقی را داشته باشد، چراکه این خوراک جامعه ما است و اگر جامعه‌ای این خوراک را دریافت نکند بیمار می‌شود
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل