رایزنی رئیس آموزش پرورش ناحیه یک استان قزوین با حجت الاسلام حسینی درخصوص توسعه رشته های هنری

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین رسولی رئیس آموزش پرورش ناحیه یک استان قزوین و معاونین وی درخصوص جذب همکاری و مشارکت در زمینه آموزش و ایجاد رشته های هنری در مدارس دخترانه قزوین با حجت الاسلام سید مهدی حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفتگو و رایزنی کرد.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل