پرداخت ۲هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال تسهیلات برای رونق تولید در قزوین

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال تسهیلات در جهت رونق تولید در قزوین پرداخت شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان صمت | متن کامل