خدایاری معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا: خواسته رانندگان مینی بوس از مجاری قانونی پیگیری می شود.

عبدالرضا خدایاری معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوئین زهرادر گفتگو با ولی اله حسین زاده با اشاره به خواسته و تجمع صنفی تعدادی از رانندگان مینی بوس شهرستان بوئین زهرا اظهار کرد: رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی از شریف ترین و زحمت کش ترین اقشار جامعه هستند که در جهت خدمت رسانی به مردم تلاش شبانه روزی دارند وی افزود: بدون تردید تجلیل و تکریم رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی رسالت و وظیفه عمومی است؛ لذا مجموعه مدیریت شهرستان بوئین زهرا دفاع از خواسته های قانونی و صنفی این عزیزان را وظیفه خود می داند
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل