زاهدی استاندار قزوین با صدور حکمی علی اصغر پورقاسم را به مدت چهار سال به سمت شهردار رازمیان مرکز الموت غربی منصوب کرد.

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین با صدور حکمی علی اصغر پورقاسم را به مدت چهار سال به سمت شهردار رازمیان منصوب کرد. در بخشی از حکم عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین آمده است:با عنایت به پیشنهاد شورای اسلامی شهر رازمیان و با اختیار حاصل از قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی، بموجب این حکم جنابعالی را به مدت ۴ سال به عنوان شـهردار رازمیان منصوب می­نمایم.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل