دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا اقدام دولت ترامپ را برعلیه سپاه محکوم کردند.

ما دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا ضمن محکومیت شدید این اقدام نابخردانه اعلام می کنیم همانطور که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهل سال گذشته با تمام وجود از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری نموده است و مصداق این جمله امام راحل که فرمود «اگر سپاه نبود کشور هم نبود» قرار گرفته است همچنان از این نهاد مقدس حمایت کرده و خواهیم کرد. بی شک این اقدامات کورکورانه سران آمریکا نیز جز کمک به محبوبیت بیش از پیش سپاه نزد افکار عمومی منطقه و جهان حاصلی برای آنها نخواهد داشت.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر