دادستان قزوین: تحقق نظم و امنیت پایدار در گرو افزایش تعاملات سازمانی است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: استان قزوین در شاخصه های امنیتی کشور وضعیت مطلوب و قابل قبولی را دارد که همه این دستاوردها مرهون تلاش ها و اقدامات متأثر از برنامه ریزی های کلان هر دو سازمان می باشد که در سطح استان تحقق یافته است.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل