اتاق بازرگانی پارلمان اقتصادی توانمند کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در جلسه استاندار قزوین با اعضای جدید هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین اظهار داشت: اتاق بازرگانی با در اختیار داشتن بازرگان، تاجر و صادرکنندگانی قوی و توانمند باید در تصمیمات کارگروه‌های تخصصی تعیین کننده و تأثیرگذار باشد.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل