بیانیه گام دوم انقلاب و رونق تولید را محوربرنامه ها قرار می دهیم

ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی | متن کامل