احیای صنایع راکد از اولویت های سازمان صمت قزوین است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: احیای کارخانجات راکد و بازگشت آنها به چرخه فعالیت از اولویت های این دستگاه در سال رونق تولید به شمار می رود.
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان صمت | متن کامل