مگر این همه فراموشی امکان دارد؟

آیت‌ا... باریک‌بین، شخصیت کم‌نظیری بودند که با ظرفیت‌های استثنایی و با روش و متد منحصر به فردی که داشتند، سیره‌ای عملی از خود برجای گذاشتند و امروز آنچه به عنوان وظیفه‌ای انسانی و اجتماعی بر دوش آحاد جامعه، به ویژه مسئولین و مدیران استان است، این است که بایستی نقش و سال‌ها تلاش بی‌ادعای بزرگانی چون او را پاس بدارند. چرا که اگر به این اصل مهم بها نداده و آن را فرهنگ نکرده و در بافت جامعه وارد نکنیم، قطعا جامعه فردای ما از امروز بدتر خواهد شد.
ارسال شده توسط امیراحمدی | متن کامل