سیل ۶۴۹ میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی استان قزوین وارد کرد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : بر اثر سیل اوایل بهار سال جاری۶۴۹ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال خسارت به بخش کشاورزی استان وارد شده است.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل