حفظ پوشش گیاهی و عرصه منابع طبیعی عامل مهم در کنترل سیلاب است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : حفظ پوشش گیاهی و منابع طبیعی ؛ مهمترین عوامل در کنترل سیلاب است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل