تشریح برنامه های هفته هنر انقلاب استان قزوین

رئیس حوزه هنری قزوین شخصیت شهید سید مرتضی آوینی را الگویی برای نسل جوان و آثار مکتوب و مصور او را راهگشای فعالیت های فرهنگی برشمرد. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری قزوین، علی هوشمند در نشست خبری با اصحاب رسانه به‌ تشریح برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی پرداخت.
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل