عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن قزوین: رونق تولید مستلزم شفافیت مالی دولت است

به گفته طاهرخانی، عضو اتاق بازرگانی، تازمانی که نرخ سود بانکی، ثبات ارز و شفافیت مالی دولت وجود نداشته باشد و تصمیم‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار نشود، تولید رونق نمی‌گیرد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل