مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز : مبارزه با شته در سطح ۲۷۰ هکتار از مزارع کلزای شهرستان البرز اجرا شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : عملیات مبارزه با شته مومی در سطح ۲۷۰ هکتار ازمزارع کلزای این شهرستان اجرا شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل