قدم‌های امیدآفرینی برای حفظ «باغستان سنتی قزوین» برداشته نشده است

امام‌جمعه موقت تهران گفت: مهندسی شهر قزوین از دیرباز به‌واسطه باغستان‌ها شکل گرفته که متأسفانه با دخالت بشر در معرض آسیب قرار گرفته است و قدم‌های امیدآفرینی برای حفظ آن برداشته نشده است و نیاز است اراده حفظ این سرمایه ارزشمند از سوی استاندار و شهردار قزوین بیشتر شود.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل