رییس کل دادگستری قزوین: تحقق شعار سال نیازمند عزم ملی و روحیه جهادی است

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: هر چه بیشتر به مردم خدمت کنیم، مردم به نظام دلگرم تر خواهند شد و باید همواره این موضوع را در خاطر داشته باشیم که مدارا کردن با مردم امر مهمی است و ما باید در مقابل مردم امانتدار باشیم.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل