دادستان قزوین خبر داد؛ آمادگی دستگاه قضایی استان برای تحقق شعار سال

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از آمادگی دستگاه قضایی استان در راستای تحقق شعار "رونق تولید" خبرداد و بر انجام این امر مهم تأکید کرد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل