یاد کنید تا یاد شوید!

نتیجه ی نیم قرن تلاش ستودنی و نقش آفرینی در استانی که هر روزش آبستن حوادث و وقایع ریز و درشت و در ابعاد مختلف محلی، ملی و فراملی بوده است، این نیست که حتی از برگزاری یک یادبود خشک و خالی هم برایش غافل شویم. مگر اینهمه فراموشی امکان دارد؟ آن هم برای شخصیتی که اولین نماینده ی شخص امام خمینی(س) و امام جمعه ی سالهای سخت و پر مخاطره ی انقلاب و رخدادهای پس از آن در قزوین بوده و در طول حیات ارزشمندشان تلاش کرد تا با استفاده از حداقل های استان، وحدت و همدلی را در جسم و جان مردمانش ساری و جاری ساخته و محور بزرگترین تحولات عصر خود در استان باشد؟
ارسال شده توسط میزبان | متن کامل