مدیر‌کل مدیریت بحران استان قزوین: سیل بیشترین خسارت را به راههای روستای ، شهری و بخش کشاورزی استان وارد کرده است.

مدیر‌کل مدیریت بحران استان قزوین در خصوص خسارت های سیلاب چند روز گذشته در استان گفت: البته در حال حاضر پیش بینی دقیق میزان خسارت سیل امکانپذیر نیست اما سیل اخیر بیشترین خسارت را به راه های روستایی و شهری و واحدهای مسکونی و بخش کشاورزی وارد کرده است. و در برآورد اولیه می توان گفت که میزان خسارت سیل اخیر در استان قزوین به چند ده میلیارد ریال می رسد و خسارت های وارد شده سنگین است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر