مدیر‌کل مدیریت بحران استان قزوین: سیلاب رودخانه حاجی عرب در حال مدیریت و کنترل است.

قدرت اله مهدیخانی مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین در گفتگویی اختصاصی با ولی اله حسین زاده خبرنگار ما با بیان اینکه با کاهش بارندگی ها از میزان حجم سیلاب در بسیاری از بخش های استان قزوین کاهش پیدا کرده اظهار کرد : در حال حاضر سیلاب رودخانه حاجی عرب در شهرستان بوئین زهرا همچنان با حجم زیاد جریان دارد. وی افزود :ازروز گذشته با توجه به افزایش بارندگی و طغیان بیشتر رودخانه عملیات تثبیت بند مسیل منشعب شده از رودخانه حاجی عرب در شهر سگزآباد شروع شده است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر