غیاثوند شهردار بوئین زهرا خبرداد: در بارندگی اخیر آبهای سطحی شهر بوئین زهرا به درستی مدیریت و هدایت شد.

شهردار بوئین زهرا گفت : کلیه مسیر های احتمالی ورود سیلاب به داخل شهر با ایجاد سیل بند های خاکی تقویت شد که با اجرای این پروژه از ورود سیلاب رودخانه های فصلی منطقه به داخل شهر بوئین زهرا جلوگیری شد.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل