شهردار قزوین: باوجود بدهی، شهر را بدون استقراض اداره کردیم/ کمترین جذب نیروی انسانی شهرداری در سال۹۷ بود

به گفته شهردار قزوین، شهرداری، نزدیک به ۳۶۰میلیارد تومان بدهی بابت دریافت وام از بانک شهر دارد که از مدیریت گذشته باقی مانده و با توجه به بودجه محدود شهرداری، بازپرداخت آن یکی از چالش‌های شهرداری است؛ این درحالی است که ماهانه برای این وام‌ها، حدود ۷ میلیارد تومان سود پرداخت می‌شود.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل