دیدار نوروزی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویین زهرا با بازنشستگان فرهنگی شهرستان

محمد حسن قهرمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویین زهرا: تکریم معنوی فرهنگیان، به ویژه بازنشستگانِ فرهنگی بسیار مهم تر و با ارزشتر از تکریم مادی آنهاست درادامه دیدارهای نوروزی با پیشکسوتان عرصه علم ودانش، قهرمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان به همراه معاونین وجمعی ازکارشناسان اداری وآقای حسین خانی مسئول بسیج دانش آموزی به دیداجمعی از این عزیزان رفتند. و، با حضور در منزل شخصی تعدادی از بازنشستگان فرهنگی ، با ایشان دیدار کردند. مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویین زهرا در این دیدار طی سخنانی، از بازنشستگان به عنوان سرمایه های گران بهای جامعه یاد کرد و بر تکریم این سرمایه های عظیم تأکید کرد. محمد حسن قهرمانی سپس برای کلیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته که جهت اعتلای آموزش و پرورش تلاش کرده و همچنان تلاش آنان تداوم دارد، آرزوی عمر با عزت و سربلندی و تندرستی کرد.
ارسال شده توسط توکلیان | متن کامل