محمدخانی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوئین زهرا: ۳۰۰۰ مسافر در فضاهای آموزش و پرورش شهرستان بوئین زهرا اسکان داده شده اند.

روح اله محمدخانی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوئین زهرا در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به پیش بینی و آمادگی مجموعه آموزش و پرورش شهرستان بوئین زهرا جهت استقبال از مسافران نوروزی اظهار کرد : مجموعه مدیریت و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بوئین زهرا با توجه به تجربه سال های گذشته از ۲۵ اسفند ۹۷ ستاد استقبال از مسافران نوروزی را تشکیل دادند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل