شهردار قزوین: جشنواره فرهنگ و سنن به همزیستی مسالمت آمیز کمک می کند

شهردار قزوین گفت: مدیریت شهری، جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی را برای تقویت صنعت گردشگری و همزیستی مسالمت آمیز برگزار می‌ کند.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل