مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین اعلام کرد؛ توسعه شهرکهای صنعتی تقاضا محور، اولویت اصلی در سال رونق تولید

خانپور گفت: در سال رونق تولید توسعه شهرکهای صنعتی تقاضا محور موجود، ساماندهی زیرساختها، جذب حداکثری سرمایه گذار داخلی و خارجی و حفظ وضع موجود صنایع کوچک فعال از اولویت های کاری مهم است.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل