فروردین امروز، راوی زنان معتاد دیروز؛ مادرانِ آرزو

چند روزی از «روز جهانی زن» گذشته‌بود؛ زنانی که گاهی جا، و گاهی جایگاهشان عوض شده، زنانی که زیر بار سنگینی و نامهربانی روزگار تنها با یک تجربه تلخ و اشتباه کمر خم کرده‌اند و بعد از بی‌خانمانی و کارتن خوابی حالا انجمنی پناهگاهی برای این قشر از جامعه شده‌است.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل