گزارش تصویری / آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه

باغستان سنتی قزوین به مجموعه باغ‌هایی گفته می‌شود، که در نیمه جنوبی، شرقی و غربی شهر قزوین قرار دارد؛ این باغات بیش از ۲۵۰۰ هکتار وسعت دارند و در گذشته به وسعت ۴۰۰۰ هکتار گرداگرد شهر را فرا گرفته بودند. اولین اشاره مکتوب به باغستان سنتی قزوین به حدود ۱۱۰۰ سال پیش برمی‌گردد که ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه خود، شهر قزوین را اینگونه توصیف می‌کند: «دهم محرم به قزوین رسیدم، باغستان بسیار داشت؛ بی‌دیوار و خار و هیچ مانعی از دخول در باغات نبود». امروزه سایه توسعه غیراصولی و ناپایدار شهری، مانند احداث پل‌های غیرضروری، بلوارهای عریض و کمربندی‌ها به موجودیت آن آسیب جدی وارد کرده و بخش‌های قابل توجهی از باغستان را در چندین سال گذشته از بین برده است. با این حال بخش غربی و جنوبی باغستان سنتی قزوین همچنان پابرجاست و بخش شرقی نیز با برنامه ریزی درست قابل احیا خواهد بود. / عکس : مهدی معتمد - خبرگزاری ایسنا
ارسال شده توسط مهدی | عکس های بیشتر