شاخص از روستاهای گردشگری قزوین گزارش می‌دهد؛ حصارخروان شهر آسیاب‌های آبی/ دیار امامزادگان تا گنجینه شیرینی‌های سنتی

حصارخروان، دهستانی در شرق قزوین است که از شمال به دامنه‌های البرز (ارتفاعات طالقان-الموت) و از جنوب به دشت حاصلخیز قزوین منتهی می‌شود.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل