ایام بی خبری؟

متاسفانه در این ایام، نشریات -که در روزهای عادی اش هم گاهی منتشر و گاهی نمی شوند-، همراه با سایر دستگاههای دولتی، به تعطیلاتی می روند که زمان بازگشتی هم برایشان متصور نیست. یعنی هیچ حساب و کتابی در کار اصحاب رسانه و روند فعالیت و انتشار و بود و نبود آن نیست. از طرفی صاحبان اصحاب خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی نیز طبق معمول در این ایام در سفر و یا در حال دید و بازدیدهای رایج هستند و خیلی مردم و یا مخاطبان خودشان را هم محتاج اطلاع رسانی نمی دانند و اینگونه است که مردم می مانند به اینکه اگر اتفاقی در شهرشان و حتی در سطح ملی رخ دهد، چگونه بایستی مطلع شوند. و لذاست که چاره ی دیگری نخواهند داشت الا به اینکه بروند سراغ بسته های ارسالی، احتمالا از آن طرف آبها!
ارسال شده توسط میزبان | متن کامل