خانه بهروزی قزوین بنایی به جا مانده از دوره قاجار+تصاویر

خانه بهروزی قزوین با ۲۰۰ سال قدمت مربوط به دوره قاجاریه در خیابان امام و کوچه زرگر قزوین واقع شده است.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل