آیت‌الله عابدینی از مسجد جامع قزوین و چند بنای مذهبی و تاریخی دیگر بازدید کرد

آیت‌الله عابدینی از مسجد جامع قزوین بازدید کرد و در جریان روند مرمت آن قرار گرفت. امام جمعه قزوین در ادامه از خانه تاریخی رئوفی و مدرسه علمیه ابراهیمیه نیز بازدید کرد.
ارسال شده توسط اوج | عکس های بیشتر