از قدمت ۵۰ساله هواشناسی در قزوین تا مادری که به پیش‌بینی هوا اعتقادی نداشت

کارشناس هواشناسی قزوین گفت: کار هواشناسی تاحدودی با استرس همراه است چراکه باید پیش بینی صادر کرد و پای آن ایستاد و نیاز به تجربه و تبحر دارد.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل