بهار، نیامده، می رود!

طی سالی که گذشته، فضای پر التهاب استان، مملو از رخدادهای تلخ و شیرینی بود که گذشت. گذشتی که هیچش برگشت نخواهد داشت، اما می شود برای ماندگاریش برنامه داشت. برنامه ای که نیاز به مدیران خلاق، با انگیزه و متعهد به مردم دارد. آن هم، مردمی که خسته ی همه ی رخدادهای ریز و درشتی هستند که در ایام گذشته، دشواری های مضاعفی را بر آنان تحمیل کرده است. امید است در سال پیش روی، شاهد تحولاتی اساسی در مدیریت کلان کشور، همچنین استان و برون رفت از نابسامانی های فرهنگی و اقتصادی مردم باشیم. مردمی که ولی نعمتان و صاحبان اصلی انقلابند و سرزمین پر مهرشان، آبیاری شده از خون سرخ عزیزانشان.
ارسال شده توسط میزبان | متن کامل